top of page

Божурище

Изграждане на всички видове Водопроводни и Канализационни мрежи при обект: Икономическа зона София-Божурище гр. Божурище

Инвеститор: Национална компания индустриални зони

Възложител: ПРОМЕТЕЙ ДД ЕООД

Изпълнител: РИОЛИТ Инженеринг ЕООД

Вид на инсталациите: ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД -

5 769 м. Изкопи, Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф63 - в траншеи - 410 м. Изкопи, Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф90 вкл. ч. и ел. заваряване- в траншеи - 2 245 м. Изкопи, Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф110 вкл. ч.заваряване - в траншеи - 1 035 м. Изкопи, Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф200 вкл. ч.заваряване - в траншеи - 2 079 м. Доставка и Монтаж на ТСК до 2" вкл. шиш и гърне - 2 бр. Доставка и Монтаж на СК Ду 80 вкл. шиш и гърне - 31 бр. Доставка и Монтаж на СК Ду 100 вкл. шиш и гърне - 4 бр. Доставка и Монтаж на СК Ду 200вкл. шиш и гърне - 10 бр. Доставка и Монтаж на ПХ 70/80 вкл. гърне - 24 бр. Доставка и Монтаж на подземен ПХ 50/60 вкл. гърне - 2 бр. ДЪЖДОВЕН КАНАЛ - 2 216 м. Изкопи, Доставка и полагане на оребрени тръби PP SN10 DN/ID400 - 159 м. Изкопи, Доставка и полагане на оребрени тръби PP SN10 DN/ID500 - 130 м. Изкопи, Доставка и полагане на оребрени тръби PP SN10 DN/ID600 - 511 м. Изкопи, Доставка и полагане на оребрени тръби PP SN10 DN/ID800 - 344 м. Изкопи, Доставка и полагане на оребрени тръби PP SN10 DN/ID1100 - 169 м. Изкопи, Доставка и полагане на оребрени тръби PP SN10 DN/ID1400 - 348 м. Изкопи, Доставка, полагане и монтаж на тръби ∅63 PE100 PN10 за напорна канализация - 225 м. Изкоп, Доставка и изграждане на сглобяеми бетонови ревизионни шахти DN 1500 - 9 бр. Изкоп, Доставка и изграждане на сглобяеми бетонови ревизионни шахти DN 2000 - 12 бр. Изкоп, Достaвка и полагане на единична, двуставна ДШ с утаителна част Ø400 - 50 бр. Изкоп, Достaвка и полагане на двойна двуставна ДШ с утаителна част Ø400 - 23 бр. БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ - 1 552 м. Изкопи, Доставка и полагане на оребрени тръби PP SN10 DN/ID300 - 1 552 м. Изкопи, Доставка и изграждане на сглобяеми бетонови ревизионни шахти DN 1000 - 39 бр Срок на изпълнение: 80 дни Дължина на тръбите: 9 537 м. Брой шахти вкл. ДШ: 133 бр.

bottom of page