top of page

Е-Велокс

Изграждане на всички видове инфраструктурни Водопроводни и Канализационни мрежи при обект: E-VELOX, фабрика за електрически велосипеди и електроциклети

Инвеститор: ЛИДЕР - ХМЦ АД

Възложител: ХМЦ АД

Изпълнител: Риолит Инженеринг ЕООД

Площ на сградата - 25 000 м2 Терен - 15 000 м2 Вид на инсталациите:

Канализационни системи:

1 641 м. Ревизионни шахти DN1500 - 8 бр. Ревизионни шахти DN1000 - 35 Точкови оттоци (Дъждарки - Hauraton) - 51 бр Линейни отводнители 106 м. ПСОВ - пречиствателна станция BioTech - 1 бр.

Срок на изпълнение: 30 дни. 

Водопроводни системи: 1 080 м. Водомерна шахта - 1 бр Пож. хидранти 70/80 - 7 бр СВО - 8 бр.

Срок на изпълнение: 12 дни.

 Вакумна инсталация - RainPlus© by VALSIR Отводняване на плоски покриви с обща площ:

25 000 м2 Отводнителни клонове - 15 бр., от които аварийни - 5 Турбо - воронки - 88 бр., от които аварийни - 33

Срок на изпълнение: 60 дни.

bottom of page