top of page

Централа ЛИДЛ

Изграждане на всички видове инфраструктурни Водопроводни и Канализационни мрежи при обект: ЛИДЛ - Централен Склад, с. Равно Поле Инвеститор: ЛИДЛ България

Възложител: Аргогруп Екзакт ООД

Изпълнител: Риолит Инженеринг ЕООД

Вид на инсталациите: Канализационни системи:

1 663,55 м. Водопроводни системи: 1 222 м. Кало-масло-уловители: 5 бр. Ревизионни шахти DN 1000: 23 бр. Ревизионни шахти DN 1500: 8 бр. Ревизионни шахти DN 2000: 14 бр. от които:

ЛОТ - 4 Монтаж на PЕ тръби Ø400-за тласкател , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 75.00 Монтаж на PVC-U тръби Ø110-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 4.00 Монтаж на PP тръби Ø200-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 44.00 Монтаж на PP тръби Ø315-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 5.50 Монтаж на PP тръби Ø400-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 21.80 Монтаж на PP тръби Ø500-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 192.00 Монтаж на PP тръби Ø800-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 121.00 Монтаж на PP тръби Ø1000-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 16.00 Монтаж на PE тръби Ø1200-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 30.00 Общо: 509,30 м

ЛОТ - 3 Монтаж на PЕ-ТРЪБИ ∅50 - ЗАТЛАСКАТЕЛ - вкл. фасонни части 10.00 Монтаж на PP тръби Ø160-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 42.00 Монтаж на PP тръби Ø200-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 84.00 Монтаж на PP тръби Ø250-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 13.00 Монтаж на PP тръби Ø315-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 60.00 Монтаж на PP тръби Ø400-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 27.00 Монтаж на PP тръби Ø500-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 200.00 Монтаж на PE тръби Ø700-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 23.00 Монтаж на PP тръби Ø800-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 156.00 Монтаж на PE тръби Ø1200-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 39.00 Общо: 654 м. ЛОТ - 2 Монтаж на PP тръби Ø200-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 20.70 Монтаж на PP тръби Ø250-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 6.00 Монтаж на PP тръби Ø315-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 9.80 Монтаж на PP тръби Ø600-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 151.60 Монтаж на PP тръби Ø800-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 98.50 Монтаж на PP тръби Ø1100-SN≥8 kN/m2 , вкл. фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи 32.65 Монтаж на PЕ-ТРЪБИ ∅200 - ЗА ТЛАСКАТЕЛ - вкл. фасонни части, както и уплатнение на пясъчни подложки и обратни насипи 181.00 Общо: 500,25 м.

ЛОТ - 5 Доставка и монтаж на водопроводи от тръби извън сгради PE∅32 PN10 - включително изкоп и извозване на земни маси, фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки, бетонов кожух и обратни насипи m 49.00 Доставка и монтаж на водопроводи от тръби извън сгради PE∅50 PN10 - включително изкоп и извозване на земни маси, фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки, бетонов кожух и обратни насипи m 28.00 Доставка и монтаж на водопроводи от тръби извън сгради PE∅75 PN10 - включително изкоп и извозване на земни маси, фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки, бетонов кожух и обратни насипи m 157.00 Доставка и монтаж на водопроводи от тръби извън сгради PE∅90 PN10 - включително изкоп и извозване на земни маси, фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки, бетонов кожух и обратни насипи m 30.00 Доставка и монтаж на водопроводи от тръби извън сгради PE∅110 PN10 - включително изкоп и извозване на земни маси, фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки, бетонов кожух и обратни насипи m 335.00 Доставка и монтаж на водопроводи от тръби извън сгради PE∅200 PN10 - включително изкоп и извозване на земни маси, фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки, бетонов кожух и обратни насипи m 105.00 Монтаж на водопроводи от тръби извън сгради PE∅400 PN16 - включително изкоп и извозване на земни маси, фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки, бетонов кожух и обратни насипи m 158.00 Доставка и монтаж на пожарен хидрант 70/80 надземен - включително изкоп и извозване на земни маси, фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи бр. 5.00 Доставка и монтаж на спирателен кран DN100 - включително изкоп и извозване на земни маси, фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи бр. 3.00 Доставка и монтаж на спирателен кран DN200 - включително изкоп и извозване на земни маси, фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи бр. 1.00 Общо : 862 м.

ЛОТ - 6 Доставка и монтаж на водопроводи от тръби извън сгради PE∅75 PN10 - включително изкоп и извозване на земни маси, фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки, бетонов кожух и обратни насипи m 40.00 Доставка и монтаж на водопроводи от тръби извън сгради PE∅90 PN10 - включително изкоп и извозване на земни маси, фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки, бетонов кожух и обратни насипи m 185.00 Доставка и монтаж на водопроводи от тръби извън сгради PE∅110 PN10 - включително изкоп и извозване на земни маси, фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки, бетонов кожух и обратни насипи m 65.00 Доставка и монтаж на водопроводи от тръби извън сгради PE∅200 PN10 - включително изкоп и извозване на земни маси, фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки, бетонов кожух и обратни насипи m 30.00 Монтаж на водопроводи от тръби извън сгради PE∅400 PN25 - включително изкоп и извозване на земни маси, фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки, бетонов кожух и обратни насипи m 40.00 Доставка и монтаж на пожарен хидрант 70/80 надземен - включително изкоп и извозване на земни маси, фасонни части, както и уплътнение на пясъчни подложки и обратни насипи бр. 2.00 Общо: 360 м. Срок на изпълнение: 90 дни

bottom of page